1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy https://telebalony.pl (zwany dalej: Sklep Telebalony).


2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma Telebalony Krystian Chłopik
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Telebalony Krystian Chłopik
z siedzibą przy ul. Wiatraczna 6, 04-366 Warszawa
NIP: 1132746180
REGON: 360833557
zwaną dalej "Sklep Telebalony".


3. "Sklep Telebalony" dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.


4. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).


5. Każdy klient korzystający ze sklepu internetowego na stronie https://telebalony.pl (dalej: “Telebalony”) akceptuje poniższe zasady Polityki Prywatności.


§1 Jak zbieramy dane?


1. "Sklep Telebalony" zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.


2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.


3. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klienci podają następujące dane:
• Imię i nazwisko;
• Adres e-mail;
• Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
• Numer telefonu;


4. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).


5. Od Klientów mogą być także gromadzone Dane Nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.


§2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?


1. Sprzedający uprawniony jest do używania zgromadzonych danych osobowych do prowadzenia sklepu, w szczególności w celu świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług.

Sprzedający podejmować będzie wszelkie niezbędne starania w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych jej danych osobowych.


2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane jedynie firmie kurierskiej w celu realizacji dostawy.


2. Sprzedający informuje, iż nie przechowuje danych dotyczących kart płatniczych lub kredytowych swoich Klientów. Dane te są wyłącznie przetwarzane przez elektroniczny system umożliwiający płatności on-line.


3. Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.


§3 Mechanizm Cookies, Adres IP


1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer "Sklep Telebalony" na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez "Sklep Telebalony" produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.


2. "Sklep Telebalony" wykorzystuje dwa typy plików cookies:


• Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.


• Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie”). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.


3. "Sklep Telebalony" wykorzystuje Cookies własne w celu:


• Analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.


• Rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;


4. "Sklep Telebalony" wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:


• Popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator
cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).


• Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).


5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


6. W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć pliki „cookies” aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby byli Państwo informowani o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików “cookies”. W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot. plików „cookies” pewne części serwisu internetowego mogą być niedostępne lub nie działać poprawnie.


7. "Sklep Telebalony" może gromadzić adresy IP klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez "Sklep Telebalony" przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.


8. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. "Sklep Telebalony" nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

 

§4 Newsletter

 

 

1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu subskrybujących go Klientów o nowościach, promocjach, czy wydarzeniach związanych z marką “"Sklep Telebalony"”.

2. Newsletter jest rozsyłany jako wiadomość e-mail.

3. Aby zasubskrybować newsletter, Klient podaje swój adres mailowy przy polu „Newsletter” oraz klika przycisk „Zapisz się”.

4. W każdym momencie Klient ma prawo zrezygnować z subskrybowania Newslettera, poprzez link zamieszczony w wiadomości e-mail, na którą wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w link e-mail zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera. Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera dotyczącego produktów i działań Sprzedającego, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

 

§5 Dostęp do danych

 

 

1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy "Sklep Telebalony".

2. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w §2 niniejszej Polityki Prywatności.

 

§6 Zabezpieczenia

 

1. "Sklep Telebalony" stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. "Sklep Telebalony" zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2. Dane osobowe w "Sklep Telebalony" są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

§7 Zmiany Polityki Prywatności

 

1. "Sklep Telebalony" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
sklep@telebalony.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2019